Make your own free website on Tripod.com

    Playar muncung tirus

 

a)    Digunakan untuk memegang atau mengeluar atau memasukkan bahagian kecil.

b)    Boleh juga digunakan untuk memotong dawai.

c)     Digunakan juga untuk memegang dan membentuk dawai.

d)    Saiznya ditentukan mengikut panjangnya.

 

 

กก